7 yıllık iklim uyum politikası belirlendi

MELTEM GÜNEŞ Ankara – Planda iklim değişikliğinin; sıcak ve soğukla, gıda ve su ile ilişkili hastalıklar, hava kalitesindeki değişimlerin yol açtığı sorunlar, yeni ve yeniden ortaya çıkan hastalıklar, ruh sağlığı sorunları üzerinde etkisi olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda Bakanlığın hazırladığı plana göre, enerji, sanayi, ulaştırma ve tarımın yanı sıra iklim değişikliğinin halk sağlığı ve afetlere yönelik etkileri için de çalışmalar yürütülecek. Olası tehlikelerden etkilenebilirliği yüksek nüfuslar belirlenecek, iklime duyarlı hastalık listesi ile kent ve kır sağlığı planları hazırlanacak.

Kırdan kente plan

Plana göre; bölgesel ve şehir düzeyinde olası tehlikelerden etkilenebilirliği yüksek mekan ve nüfuslar belirlenecek. İklime duyarlı hastalık listesi oluşturulacak, listede yer alan etkenlere karşı özel savaşım mekanizmaları geliştirilecek. Kent ve Kır Sağlığının İklim Değişikliğine Uyum Planları hazırlanacak. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatı, iklim değişikliği etkileri ve uyumla ilgili iş güvenliği, mesleki hastalıklar ve halk sağlığı açısından gözden geçirilerek, gerekli güncellemeler yapılacak. Afetlere yönelik öngörü ve müdahale eylemlerini içeren Çoklu Tehlike Erken Uyarı Sistemi, Türkiye Kayıp ve Zarar Platformu devreye alınacak. Platform, kayıp ve zarara ilişkin merkezi veri ve bilgi havuzu görevi görecek.

Turizm sektörünün de iklim risklerine karşı direncinin artırılması hedefleniyor. Tesislerin iklim risklerine karşı dirençli inşa edilmesi, mevcutların dönüştürülmesi ve uyum kapasitelerinin artırılmasına yönelik kriterler geliştirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir